Zaposleni

Razredni pouk

Zap. št. Ime in priimek Strokovno področje Elektronski naslov
1.         Urška Tič RP
2.         Katja Ajdnik vzg.
3.         Leonora Bratina Jakić RP
4.         Rahela Loncević vzg.
5.         Milena Zagomilšek RP
6.         Zdenka Jeranovič RP
7.         Maša Jagodič RP
8.         Bernarda Skrbiš RP
9.         Ivana Skrbinšek RP
10.     Rebeka Potočnik vzg.
11.     Ajda Kavčič RP
12.     Jana Ceder RP
13.     Hermina Grubelnik RP
14.     Marija Janžič RP
15.     Mateja Tomazini RP
16.     Mateja Ivič RP
17.     Mateja Leskovar RP
18.     Romana Naveršnik RP
19.     Jana Obrovnik RP
20.     Ines Zorko RP
21.     Petra Orešič RP
22.     Tomaž Ozimič RP
23.     Jasmina Peršuh RP
24.     Lidija Čibri RP
25.     Patricija Žuraj RP
26.     Maja Čeh RP
27.     Andreja Bohak Potisk RP
28.     Živa Mlinarič RP

 

Podaljšano bivanje

29.     Alenka Irgolič RP
30.     Maksim Ferme RP
31.     Vesna Repnik RP
32.     Brigita Kokol RP
33.     Danilo Kovačič GEO-DMV
34.     Tamara Loparič RP
35.     Anja Regoršek GEO-ZGO
36.     Katarina Okrožnik ŠPO
37.     xy(BS)   @ospo-slb.si

 

Predmetni pouk

38.     Barbara Ajdnik SLJ-ZGO
39.     Karolina Rozman TJN-SLJ
40.     Tanja Kamenšek SLJ-TJA
41.     Nina Ančić SLJ-TJA
42.     Darja Rotart MAT
43.     Tjaša Blažej MAT
44.     Andreja Hribernik MAT
45.     Simona Sobotič MAT-TIT
46.     Nuša Flajšman MAT-TIT
47.     Aleksandra Goljat MAT
48.     Valentina Pristovnik TJA-ZGO
49.     Nina Šeruga Pufič TJA-ZGO
50.     Bojana Gantar TJA-TJN
51.     Virineja Goričan TJA-ZGO
52.     Irena Majcen Reyes TJA-TJN
53.     Sara Kosmos GUM
54.     Nastja Pančič Čurin GUM
55.     Aleška Farazin LUM
56.     Tina Čadež BIO-GOS
57.     Asja Perhoč BIO-KEM
58.     Suzana Rajh BIO-KEM
59.     Marija Regoršek ZGO-DKE
60.     Rok Leskovar GEO-PED
61.     Miran Lovrenčič THV-FIZ
62.     Mojca Korbus TIT-TJA
63.     Tatjana Bolko ŠPO
64.     Lenart Gregorič ŠPO
65.     Gregor Dončec ŠPO
66.     Natalija Ferk ŠPO
67.     Marjeta Vertovšek SLJ-SOC
68.     Maja Kodrič Crnjakovič TJŠ
69.     Marijan Dreo laborant

 

Drugi strokovni delavci

70.     Mojca Stegne SLJ-KNJ
71.     Karmen Strgar SLJ-KNJ
72.     Vili Krajnc RAČ
73.     Nuša Bratovščak RAČ

 

Svetovalni delavci

74.     Neva Klaneček psiholog
75.     Tadeja Pregl pedagog
76. Tjaša Ignatijev psiholog
77.     Jasna Jančič inkluz. pedagog
78.     Mateja Slaček pedagog
79.     Nina Potočnik pedagog
80.     Maja Verhovnik spec. pedagog
81.     Laura Zrinski inkluz. pedagog
82.     Nuša Vogrin soc. pedagog

 

Vodstvo šole

83.     Nadja Stegne ravnateljica
84.     Tadeja Pregl pom. ravnateljice
85. Tatjana Pufič pom. ravnateljice
86.     Primož Rajh vodja podružnice

 

Administrativni in tehnični delavci

87. Andreja Repnik računovodja
88. Anica Stegne tajnica VIZ
89. Biserka Ritonja knjigovodja
90. Jana Kobal Skuhala knjigovodja
91. Andrej Kreže hišnik @ospo-slb.si
92. Maksimiljan Šmid hišnik @ospo-slb.si
93. Dragica Pučko kuharica @ospo-slb.si
94. Nataša Blažič kuharica @ospo-slb.si
95. Barbara Goričan vodja kuhinje
96. Lidija Gričnik kuh. pomočnica @ospo-slb.si
97.  Valerija Špes kuharica @ospo-slb.si
98. Petra Motaln kuh. pomočnica @ospo-slb.si
99. Kristina Korošec kuh. pomočnica @ospo-slb.si
100. Nataša Gajšt kuh. pomočnica @ospo-slb.si
101.       Jože Mec kuh. pomočnik @ospo-slb.si
102.        Nataša Arnuš kuharica @ospo-slb.si
103.       Erika Korošec snažilka @ospo-slb.si
104.      Andreja Janžič snažilka @ospo-slb.si
105.        Gordana Mally snažilka @ospo-slb.si
106.        Anita Sinič snažilka @ospo-slb.si
107.         Simona Pristovnik snažilka @ospo-slb.si
108.        Darinka Lukovnjak snažilka @ospo-slb.si
109.        Albina Kos snažilka @ospo-slb.si
110.        Bojana Šela snažilka @ospo-slb.si
111.       Ana Valentan snažilka @ospo-slb.si
112.          Nina Pufič spremljevalka @ospo-slb.si
113. Tatjana Markež spremljevalka @ospo-slb.si

 

Dostopnost