Zaposleni

Razredni pouk

Zap. št. Ime in priimek Strokovno področje Elektronski naslov
1.         Urška Tič RP urska.tic@ospo-slb.si
2.         Katja Ajdnik vzg. katja.ajdnik@ospo-slb.si
3.         Leonora Bratina Jakić RP leonora.bratina@ospo-slb.si
4.         Rahela Loncević vzg. rahela.loncevic@ospo-slb.si
5.         Milena Zagomilšek RP milena.zagomilsek@ospo-slb.si
6.         Zdenka Jeranovič RP zdenka.jeranovic@ospo-slb.si
7.         Maša Jagodič RP masa.jagodic@ospo-slb.si
8.         Bernarda Skrbiš RP bernarda.skrbis@ospo-slb.si
9.         Ivana Skrbinšek RP ivana.skrbinsek@ospo-slb.si
10.     Rebeka Potočnik vzg. rebeka.potocnik@ospo-slb.si
11.     Ajda Kavčič RP ajda.kavcic@ospo-slb.si
12.     Jana Ceder RP jana.ceder@ospo-slb.si
13.     Hermina Grubelnik RP hermina.grubelnik@ospo-slb.si
14.     Marija Janžič RP marija.janzic@ospo-slb.si
15.     Mateja Tomazini RP mateja.tomazini@ospo-slb.si
16.     Mateja Ivič RP mateja.ivic@ospo-slb.si
17.     Mateja Leskovar RP mateja.leskovar@ospo-slb.si
18.     Romana Naveršnik RP romana.naversnik@ospo-slb.si
19.     Jana Obrovnik RP jana.obrovnik@ospo-slb.si
20.     Ines Zorko RP ines.zorko@ospo-slb.si
21.     Petra Orešič RP petra.oresic@ospo-slb.si
22.     Tomaž Ozimič RP tomaz.ozimic@ospo-slb.si
23.     Jasmina Peršuh RP jasmina.persuh@ospo-slb.si
24.     Lidija Čibri RP lidija.cibri@ospo-slb.si
25.     Patricija Žuraj RP patricija.zuraj@ospo-slb.si
26.     Maja Čeh RP maja.ceh@ospo-slb.si
27.     Andreja Bohak Potisk RP andrja.bohak-potisk@ospo-slb.si
28.     Živa Mlinarič RP ziva.mlinaric@ospo-slb.si

 

Podaljšano bivanje

29.     Alenka Irgolič RP alenka.irgolic@ospo-slb.si
30.     Maksim Ferme RP maksim.ferme@ospo-slb.si
31.     Vesna Repnik RP vesna.repnik@ospo-slb.si
32.     Brigita Kokol RP brigita.kokol@ospo-slb.si
33.     Danilo Kovačič GEO-DMV danilo.kovacic@ospo-slb.si
34.     Tamara Loparič RP tamara.loparic@ospo-slb.si
35.     Anja Regoršek GEO-ZGO anja.regorsek@ospo-slb.si
36.     Katarina Okrožnik ŠPO katarina.okroznik@ospo-slb.si
37.     xy(BS)   @ospo-slb.si

 

Predmetni pouk

38.     Barbara Ajdnik SLJ-ZGO barbara.ajdnik@ospo-slb.si
39.     Karolina Rozman TJN-SLJ karolina.rozman@ospo-slb.si
40.     Tanja Kamenšek SLJ-TJA tanja.kamensek@ospo-slb.si
41.     Nina Ančić SLJ-TJA nina.ancic@ospo-slb.si
42.     Darja Rotart MAT darja.rotart@ospo-slb.si
43.     Tjaša Blažej MAT tjasa.blazej@ospo-slb.si
44.     Andreja Hribernik MAT andreja.hribernik@ospo-slb.si
45.     Simona Sobotič MAT-TIT simona.sobotic@ospo-slb.si
46.     Nuša Flajšman MAT-TIT nusa.flajsman@ospo-slb.si
47.     Aleksandra Goljat MAT aleksandra.goljat@ospo-slb.si
48.     Valentina Pristovnik TJA-ZGO valentina.pristovnik@ospo-slb.si
49.     Nina Šeruga Pufič TJA-ZGO nina.seruga-pufic@ospo-slb.si
50.     Bojana Gantar TJA-TJN bojana.gantar@ospo-slb.si
51.     Virineja Goričan TJA-ZGO virineja.gorican@ospo-slb.si
52.     Irena Majcen Reyes TJA-TJN irena.majcen-reyes@ospo-slb.si
53.     Sara Kosmos GUM sara.kosmos@ospo-slb.si
54.     Nadja Stegne GUM nadja.stegne@ospo-slb.si
55.     Aleška Farazin LUM aleska.farazin@ospo-slb.si
56.     Tina Čadež BIO-GOS tina.cadez@ospo-slb.si
57.     Asja Perhoč BIO-KEM asja.perhoc@ospo-slb.si
58.     Suzana Rajh BIO-KEM suzana.rajh@ospo-slb.si
59.     Marija Regoršek ZGO-DKE marija.regorsek@ospo-slb.si
60.     Rok Leskovar GEO-PED rok.leskovar@ospo-slb.si
61.     Miran Lovrenčič THV-FIZ miran.lovrencic@ospo-slb.si
62.     Mojca Korbus TIT-TJA mojca.korbus@ospo-slb.si
63.     Tatjana Bolko ŠPO tatjana.bolko@ospo-slb.si
64.     Lenart Gregorič ŠPO lenart.gregoric@ospo-slb.si
65.     Gregor Dončec ŠPO gregor.doncec@ospo-slb.si
66.     Natalija Ferk ŠPO natalija.ferk@ospo-slb.si
67.     Marjeta Vertovšek SLJ-SOC marjeta.vertovsek@ospo-slb.si
68.     Maja Kodrič Crnjakovič TJŠ majakc@sssb.si
69.     Marijan Dreo laborant marijan.dreo@ingoliceva.si

 

Drugi strokovni delavci

70.     Mojca Stegne SLJ-KNJ mojca.stegne@ospo-slb.si
71.     Karmen Strgar SLJ-KNJ karmen.strgar@ospo-slb.si
72.     Vili Krajnc RAČ vili.krajnc@ospo-slb.si
73.     Nuša Bratovščak RAČ nusa.bratovscak@ospo-slb.si

 

Svetovalni delavci

74.     Neva Klaneček psiholog neva.klanecek@ospo-slb.si
75.     Tadeja Pregl pedagog tadeja.pregl@ospo-slb.si
76.     Rea Rus psiholog rea.rus@ospo-slb.si
77.     Jasna Jančič inkluz. pedagog jasna.jancic@ospo-slb.si
78.     Mateja Slaček pedagog mateja.slacek@ospo-slb.si
79.     Mia Dacinger Zorko psiholog mia.dacinger-zorko@ospo-slb.si
80.     Maja Verhovnik spec. pedagog maja.verhovnik@ospo-slb.si
81.     Laura Zrinski inkluz. pedagog laura.zrinski@ospo-slb.si
82.     Nuša Vogrin soc. pedagog nusa.vogrin@ospo-slb.si

 

Vodstvo šole

83.     Tatjana Pufič ravnateljica tatjana.pufic@ospo-slb.si
84.     Marija Predikaka pom. ravnateljice marija.predikaka@ospo-slb.si
85.     Primož Rajh vodja podružnice primoz.rajh@ospo-slb.si

 

Administrativni in tehnični delavci

86. Andreja Repnik računovodja @ospo-slb.si
87. Anica Stegne tajnica VIZ @ospo-slb.si
88. Biserka Ritonja knjigovodja @ospo-slb.si
89. Jana Kobal Skuhala knjigovodja @ospo-slb.si
90. Andrej Kreže hišnik @ospo-slb.si
91. Maksimiljan Šmid hišnik @ospo-slb.si
92. Dragica Pučko kuharica @ospo-slb.si
93. Nataša Blažič kuharica @ospo-slb.si
94. Barbara Goričan vodja kuhinje @ospo-slb.si
95. Lidija Gričnik kuh. pomočnica @ospo-slb.si
96.  Valerija Špes kuharica @ospo-slb.si
97. Petra Motaln kuh. pomočnica @ospo-slb.si
98. Kristina Korošec kuh. pomočnica @ospo-slb.si
99. Nataša Gajšt kuh. pomočnica @ospo-slb.si
100.       Jože Mec kuh. pomočnik @ospo-slb.si
101.        Nataša Arnuš kuharica @ospo-slb.si
102.       Erika Korošec snažilka @ospo-slb.si
103.      Andreja Janžič snažilka @ospo-slb.si
104.        Gordana Mally snažilka @ospo-slb.si
105.        Anita Sinič snažilka @ospo-slb.si
106.         Simona Pristovnik snažilka @ospo-slb.si
107.        Darinka Lukovnjak snažilka @ospo-slb.si
108.        Albina Kos snažilka @ospo-slb.si
109.        Bojana Šela snažilka @ospo-slb.si
110.       Ana Valantan snažilka @ospo-slb.si
111.          Nina Pufič spremljevalka @ospo-slb.si
112 Tatjana Markež spremljevalka @ospo-slb.si

 

Dostopnost