Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika, statusa učenca perspektivnega mladega umetnika, statusa učenca vrhunskega mladega umetnika, ter status mladega raziskovalca.

 

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

Dostopnost