Šolski sklad

OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica ima oblikovan šolski sklad, v katerem se zbirajo finančna sredstva donatorjev, sponzorjev in prostovoljni prispevki staršev. Prvič lahko zaprosimo starše in občane za sredstva iz dohodnine. Zbrana finančna sredstva namenimo nadstandardnim aktivnostim, ki jih organizira šola (znižanje vstopnic za gledališke predstave, prireditve za učence, znižanje prispevkov staršev in organizirane dneve dejavnosti ter pomoči učencem iz socialno ogroženih družin). Za prostovoljne prispevke zaprosimo starše na začetku šolskega leta.

S šolskim skladom upravlja komisija, v kateri so predstavniki strokovnih delavcev in predstavniki staršev. Predsednica komisije šolskega sklada je pedagoginja T. Pregl, ki do 23. 9. 2022 pripravi predlog razdelitve zbranih finančnih sredstev in poročilo za preteklo šolsko leto.

Prostovoljni prispevki staršev za šolski sklad!

Dostopnost