Informacije javnega značaja

Potrdila, pojasnila in vnaprej pripravljene obrazce za matično in podružnično šolo lahko dobite na sedežu OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Kopališka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica in na spletni strani šole.

Javni uslužbenci, ki dajejo splošne informacije so:

  • ravnateljica Tatjana Pufič, tatjana.pufic@ospo-slb.si, 02 8050 363, 031 339 068
  • pomočnica ravnateljice Marija Predikaka, marija.predikaka@ospo-slb.si, 02 8050 364
  • tajnica VIZ Anica Stegne, anica.stegne@ospo-slb.si, 02 8050 380
  • šolska svetovalna delavkaTadeja Pregl, tadeja.pregl@ospo-slb.si, 02 8050 369
  • šolska svetovalna delavkaNeva Klaneček, neva.klanecek@ospo-slb.si, 02 8050 366

 

Katalog informacij javnega značaja

Pravilnik o načinu dostopa do informacij javnega značaja

Odločanje o pravicah in dolžnostih učencev

Dostopnost