Izbirni predmeti

Obvezni sestavni del predmetnika v zadnji triadi devetletke so izbirni predmeti, ki jih šola ponudi učencem. Vsak učenec izbere v šolskem letu dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Učenec izbira predmete iz družbeno-humanističnega ali naravoslovno-tehničnega sklopa. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih na predlog staršev, odločitev sprejme ravnateljica.

 

7. razred

Zap. št. Izbirni predmet Oznaka Št. ur Učitelj
1. Nemščina I NI1 2 Bojana Gantar
2. Španščina I ŠI1 2 Maja Kodrič Crnjakovič
3. Filmska vzgoja (združeno: 9.r) FVZ 1 Marjeta Vertovšek
4. Likovno snovanje I LS1 1 Aleška Farazin
5. Gledališki klub GKL 1 Nina Ančić
6. Obdelava gradiv: les OGL 1 Nuša Flajšman
7. Sonce, Luna, Zemlja SLZ 1 Andreja Hribernik
8. Sodobna priprava hrane SPH 2 Petra T. Muratović
9. Organizmi v naravi in umetnem okolju ONA 1 Suzana Rajh
10. Šport za sprostitev ŠSP 3 Gregor Dončec, Tanja Bolko
11. Urejanje besedil UBE 1 Nuša Bratovščak
12. Matematična delavnica 7 MDE 1 Aleksandra Goljat
13. Ples PLS 1 Gregor Dončec
1. Nemščina I (združeno: 8.r) PŠ NI1 2 Nuša Bratovščak
2. Filmska vzgoja I (združeno: 9.r)     Marjeta vertovšek
3. Šport za sprostitev PŠ ŠSP 1 Natalija Ferk
4. Sonce, Luna Zemlja PŠ SLZ 1 Andreja Hribernik
5. Sodobna priprava hrane PŠ SPH 1 Tina Čadež

 

8. razred

Zap. št. Izbirni predmet Oznaka Št. ur Učitelj
1. Nemščina II NI2 2 Bojana Gantar
2. Španščina II ŠI2 2 Maja Kodrič Crnjakovič
3. Multimedija MME 1 Nuša Bratovščak
4. Načini prehranjevanja NPH 1 Tina Čadež
5. Izbrani šport: odbojka IŠO 1 Tanja Bolko
6. Izbrani šport: nogomet IŠN 1 Gregor Dončec
7. Filmska vzgoja II (združeno: 9.r) FVZ 1 Marjeta Vertovšek
8. Poskusi v kemiji POK 2 Asja Perhoč
9. Robotika v tehniki RVT 1 Miran Lovrenčič
10. Daljnogledi in planeti DIP 1 Andreja Hribernik
11. Gledališki klub (združeno: 7.r) GKL 1 Nina Ančić
12. Likovno snovanje II (združeno: 7.r) LS2 1 Aleška Farazin
13. Sodobna priprava hrane (združeno: 7.r.) SPH 1 Petra T. Muratović
14. Matematična delavnica 8 (združeno: 7.r) MDE 1 Aleksandra Goljat
15. Ples (združeno: 7.r) PLS 1 Gregor Dončec
1. Nemščina II PŠ NI2 2 Nuša Bratovščak
2. Izbrani šport: odbojka PŠ (združeno: IŠN) IŠO 1 Lenart Gregorič
3. Izbrani šport: nogomet PŠ IŠN 1 Lenart Gregorič
4. Sodobna priprava hrane PŠ (združeno: 7.r) SPH 1 Tina Čadež
5. Načini prehranjevanja PŠ (združeno: 9.r) NPH 1 Tina Čadež
6. Robotika v tehniki PŠ RVT 1 Miran Lovrenčič
7. Daljnogledi in planeti PŠ (združeno: 7.r) DIP 1 Andreja Hribernik

 

 

9. razred

Zap. št. Izbirni predmet Oznaka Št. ur Učitelj
1. Nemščina III NI3 2 Bojana Gantar
2. Španščina III ŠI3 2 Maja Kodrič Crnjakovič
3. Elektrotehnika ELE 1 Nuša Flajšman
4. Robotika v tehniki (združeno: 8.r) RVT 1 Miran Lovrenčič
5. Likovno snovanje III LS3 1 Aleška Farazin
6. Načini prehranjevanja (združeno: 8.r.) NPH 1 Tina Čadež
7. Sodobna priprava hrane (združeno: 7. r) SPH 1 Tina Čadež
8. Računalniška omrežja ROM 1 Nuša Bratovščak
9. Zvezde in vesolje ZVE 1 Andreja Hribernik
10. Šport za zdravje ŠZZ 2 Natalija Ferk, Gregor Dončec
11. Filmska vzgoja III FVZ 1 Marjeta Vertovšek
12. Kemija v življenju KEŽ 1 Asja Perhoč
13. Poskusi v kemiji (združeno: 8.r) POK 1 Asja Perhoč
1. Filmska vzgoja III FVZ 1 Marjeta Vertovšek
2. Zvezde in vesolje (združeno: 7.r) ZVE 1 Andreja Hribernik
3. Šport za zdravje ŠZZ 1 Natalija Ferk
4. Načini prehranjevanja NPH 1 Tina Čadež

Dostopnost