Organi šole

VODSTVO ŠOLE

Matična šola
 • Nadja STEGNE – ravnateljica
 • Tadeja PREGL – pomočnica ravnateljice
 • Tatjana PUFIČ – pomočnica ravnateljice
 
Podružnična šola na Zgornji Ložnici
 • Primož RAJH – vodja podružnične šole Zgornja Ložnica

 

SVET ŠOLE

Svet zavoda opravlja naloge, ki so zapisane v 48. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Člani Sveta zavoda so:

 • Tanja KAMENŠEK – predsednica, predstavnica delavcev zavoda
 • Barbara AJDNIK – članica, predstavnica delavcev zavoda
 • Rahela LONCEVIĆ – članica, predstavnica delavcev zavoda
 • Nataša BLAŽIČ – članica, predstavnica delavcev zavoda
 • Gregor DONČEC – član, predstavnik delavcev zavoda
 • Nina Lilija ŠARMAN – članica, predstavnica Sveta staršev matične šole
 • Helena TURK – članica, predstavnica Sveta staršev matične šole
 • Petra PIRŠ – članica, predstavnica Sveta staršev PŠ Zgornja Ložnica
 • Bojana KOREZ – članica, predstavnica Občine Slovenska Bistrica
 • Cvetka FREŠER – članica, predstavnica Občine Slovenska Bistrica
 • Modest MOTALN – član, predstavnik Občine Slovenska Bistrica

 

SVET STARŠEV

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. V Svetu staršev ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga volijo starši z javnim glasovanjem na 1. roditeljskem sestanku oddelka. Na seji Sveta staršev se za eno leto izvolita predsednik in njegov namestnik in v Svet zavoda se za štiri leta izvolijo trije člani (2 starša iz matične šole in 1 s podružnice). Kandidati se predlagajo na seji sveta, volitve so javne.

Predsednica Sveta staršev je Nina Lilija Šarman. 

Predstavniki sveta staršev na OŠ Pohorskega odreda v šolskem letu 2022/2023: 

 

1. A Anita Belšak Ojcinger

1. B Mihael Bračko

1. C Dajana Rožan

1. D Mirjana Potočnik Sagadin

1. E Darja Rečnik

 

2. A Matjaž Vrabič

2. B Sanja Šikovec

2. C Boštjan Fridrih

2. D Jasmina Šteinfelser

 

3. A Tea Brdnik

3. B Iva Stegne

3. C Nataša Rožan

3. D Alenka Lešnik

 

4. A Sonja Tomazini

4. B Vanja Šeruga

4. C Ksenija Dimec

4. D Dominika Javornik

 

5. A Žanet Biderman

5. B Bojan Ferk

5. C Nina Lilija Šarman

5. D Petra Sajko Mlakar

5. E Vanja Švab

 

6. A Petra Kocijan

6. B Andreja Štavbe

6. C Alenka Pušnik

6. D Anja Mlakar

 

7. A Polonca Turnšek

7. B Anita Rudan

7. C Andrej Flis

7. D Vanja Žel Turk

7. E Edita Jereb

 

8. A Nina Potočnik

8. B Tamara Volčjak

8. C Tamara Šuen 

8. D Lea Kropec 

8. E Petra Magdič

 

9. A Aleksander Vladimir Lenaršič

9. B Alenka Lah Kalan

9. C Vesna Kidrič Brbre

9. D Suzana Justinek

Dostopnost