Organi šole

VODSTVO ŠOLE

Matična šola
 • Tatjana PUFIČ – ravnateljicatatjana.pufic@ospo-slb.si
 • Marija PREDIKAKA – pomočnica ravnateljicemarija.predikaka@ospo-slb.si
 
Podružnična šola na Zgornji Ložnici
 • Primož RAJH – vodja podružnične šole Zgornja Ložnicaprimoz.rajh@ospo-slb.si

 

SVET ŠOLE

Svet zavoda opravlja naloge, ki so zapisane v 48. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Člani Sveta zavoda so:

 • Tanja KAMENŠEK – predsednica, predstavnica delavcev zavoda
 • Barbara AJDNIK – članica, predstavnica delavcev zavoda
 • Rahela LONCEVIĆ – članica, predstavnica delavcev zavoda
 • Nataša BLAŽIČ – članica, predstavnica delavcev zavoda
 • Gregor DONČEC – član, predstavnik delavcev zavoda
 • Nina Lilija ŠARMAN – članica, predstavnica Sveta staršev matične šole
 • Helena TURK – članica, predstavnica Sveta staršev matične šole
 • Petra PIRŠ – članica, predstavnica Sveta staršev PŠ Zgornja Ložnica
 • Bojana KOREZ – članica, predstavnica Občine Slovenska Bistrica
 • Cvetka FREŠER – članica, predstavnica Občine Slovenska Bistrica
 • Modest MOTALN – član, predstavnik Občine Slovenska Bistrica

 

SVET STARŠEV

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. V Svetu staršev ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga volijo starši z javnim glasovanjem na 1. roditeljskem sestanku oddelka. Na seji Sveta staršev se za eno leto izvolita predsednik in njegov namestnik in v Svet zavoda se za štiri leta izvolijo trije člani (2 starša iz matične šole in 1 s podružnice). Kandidati se predlagajo na seji sveta, volitve so javne. Predsednica Sveta staršev je Lea Koren, namestnik predsednice je Žarko Furman. PŠ Zg. Ložnica ima svoj Svet staršev, predsednica Sveta staršev je Bernarda Viher Gašparec, namestnica je Sonja Šega.

Predstavniki sveta staršev na OŠ Pohorskega odreda v šolskem letu 2022/2023: 

 

1. A Anita Belšak Ojcinger

1. B Mihael Bračko

1. C Dajana Rožan

1. D Mirjana Potočnik Sagadin

1. E Darja Rečnik

 

2. A Matjaž Vrabič

2. B Sanja Šikovec

2. C Boštjan Fridrih

2. D Jasmina Šteinfelser

 

3. A Tea Brdnik

3. B Iva Stegne

3. C Nataša Rožan

3. D Alenka Lešnik

 

4. A Sonja Tomazini

4. B Vanja Šeruga

4. C Ksenija Dimec

4. D Dominika Javornik

 

5. A Žanet Biderman

5. B Bojan Ferk

5. C Nina Lilija Šarman

5. D Petra Sajko Mlakar

5. E Vanja Švab

 

6. A Petra Kocijan

6. B Andreja Štavbe

6. C Alenka Pušnik

6. D Anja Mlakar

 

7. A Polonca Turnšek

7. B Anita Rudan

7. C Andrej Flis

7. D Vanja Žel Turk

7. E Edita Jereb

 

8. A Nina Potočnik

8. B Tamara Volčjak

8. C Tamara Šuen 

8. D Lea Kropec 

8. E Petra Magdič

 

9. A Aleksander Vladimir Lenaršič

9. B Nina Lilija Šarman

9. C Andreja Štavbe

9. D Suzana Justinek

Dostopnost