02 80 50 380 info@ospo-slb.si

 

V ponedeljek, 20. maja 2024 je na Osnovni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice potekalo 2. srečanje mladih likovnikov in njihovih mentorjev z naslovom Likovniki na AART. Srečanje je bilo zastavljeno kot UNESCO-v nacionalni projekt, na katerega se je prijavilo 8 šol vključenih v UNESCO ASP mrežo, skupno pa je sodelovalo 17 šol.

Med sodelujočimi šolami je bila tudi OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Sodelovala sva učenka 9.a razreda, Luna Dobošič in učitelj likovne umetnosti Luka Oman.

V uvodnem delu, ki ga je pripravila gospa Janja Holcer, so učitelje likovne umetnosti in učence nagovorili ravnatelj šole, gospod Andrej Podpečan, župan Občine Laško gospod Marko Šantej, vodja JSKD območne enote Laško, gospa Špela Medved Razboršek in Nina Tuš, idejna vodja in koordinatorka likovnega srečanja. Uvodni program so z glasbenimi in pevskimi točkami popestrili učenci benda ART z mentorjem Blažem Guzejem.

Po uvodnem pozdravu je bila za učitelje likovne umetnosti, v sodelovanju in ob podpori JSKD OE Laško, organizirana kiparska delavnica, ki jo je vodil umetnik in likovni pedagog Silvo Lavtižar. Likovni pedagogi smo se praktično preizkusili v izdelavi povezovalnih glinenih reliefov.

Med tem so učenci v likovni učilnici, pod budnim očesom sedmih študentov likovne pedagogike, ustvarjali slike na temo SVET ZA MLADE: MOJ, TVOJ, NAJIN SVET. Učenci so lahko štiri šolske ure slikali v poljubni slikarski tehniki in se ob slikanju sproščeno družili. Letošnja ideja je bila, da učenci gradijo svoje slike v parih, po dva iz različnih šol. Učencem je bil ponujeni izziv všeč in mnogi med njimi so ob tem našli odlične skupne likovne rešitve.

Po končani likovni delavnici smo se mentorji pridružili učencem ter si ogledali vsa nastala dela. Učenci so pripovedovali o svojem delu in o motivih, ki so jih naslikali. Iz slik so bili razvidni prepleti njihovih različnih stilov slikanja, kjer so pogosto iskali medsebojne podobnosti v obliki interesov, ki jih imajo.

Namen srečanja je bil večje povezovanje likovnih pedagogov, izmenjava izkušenj, dobrih praks, sodelovanje in strokovno izpopolnjevanje ter sproščeno ustvarjanje učencev, brez pritiska, da bi bilo njihovo delo ocenjeno in ovrednoteno z mesti.

Vsa nastala likovna dela bodo razstavljena v Krajevni knjižnici Rimske Toplice, kjer bodo na ogled še do konca junija. Otvoritev razstave, ki bo 6. junija ob 18.00 uri, bo potekala v sodelovanju z zaključkom literarnega natečaja Svet v vrtincu besed, ki ga je razpisal JSKD OE Laško.

Dostopnost