02 80 50 380 info@ospo-slb.si

Spoštovani starši/skrbniki!

V 6. in 9. razredu bodo učenci v naslednjih dneh pisali nacionalno preverjanje znanja (NPZ).

Datumi nacionalnega preverjanja znanja so sledeči:

– četrtek, 4. 5. 2023; slovenščina (6. in 9. razred)

– ponedeljek, 8. 5. 2023; matematika (6. in 9. razred)

– sreda, 10. 5. 2023; angleščina/fizika (6./9. razred)

 

Organizacija pouka v času pisanja NPZ

1. do 5. razred

Za učence od 1. do 5. razreda bo potekal pouk po urniku, brez prvega odmora.

7. in 8. razred

Učenci 7. in 8. razreda pridejo v šolo ob 9.30.

Malica za vse učence predmetne stopnje bo od 9.30 do 9.45, nato se bo pouk na matični šoli nadaljeval z 2. šolsko uro do 10.15, na podružnični šoli pa po ustaljenem urniku (s 3. šolsko uro).

Učenci vozači pridejo v šolo s šolskimi avtobusi po ustaljenem voznem redu. Za vse učence bo organizirano jutranje varstvo.

6. in 9. razred

Učenci pridejo v šolo ob 8.00. Ob 8.10 gredo skupaj z nadzornimi učitelji v učilnice, kjer bodo pisali NPZ (razporedi učencev po učilnicah bodo objavljeni v avli šole).

Začetek pisanja NPZ bo ob 8.30, zaključek pa ob 9.30. 

Po zaključku pisanja NPZ bodo imeli  učenci malico od 9.30 do 9.45, nato se bo pouk na matični šoli nadaljeval z 2. šolsko uro do 10.15, na podružnični šoli pa po ustaljenem urniku (s 3. šolsko uro).

Vsem učencem želimo, da odgovorno in čim bolj uspešno opravijo nacionalno preverjanje znanja.

Prijazen pozdrav.

 

Vodstvo šole

Dostopnost