02 80 50 380 info@ospo-slb.si

Spoštovani starši!

OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica ima na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS št.12/96, 23/96) šolski sklad, ki ga upravlja komisija, v kateri so predstavniki strokovnih delavcev šole in predstavniki staršev.

Namen sklada je financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka (znižanje cen vstopnic za gledališke in druge prireditve za vse učence, znižanje prispevkov staršev za dneve dejavnosti v šoli in izven šole, nagrade za pust), zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev, pomoč socialno šibkim (pomoč pri plačilu šolske prehrane, šolskih pripomočkov, pomoč za udeležbo na dejavnostih, ki se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, npr. šole v naravi, interdisciplinarne ekskurzije).

Šolski sklad pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov (prostovoljnih prispevkov domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb, prostovoljnih prispevkov zbiralnih akcij učencev, prihodkov prostovoljnih prispevkov za izdelke učencev na bazarjih, prihodkov dela tržne dejavnosti zavoda ipd.).

 Ta sredstva so namenjena vsem učencem, tudi vašemu otroku. Zato vas prijazno vabimo, da se odzovete temu sporočilu in po svojih zmožnostih prispevate v šolski  sklad.

Prispevate lahko tako, da:

  1. Prispevke prinesete v tajništvo šole.
  2. Prispevke nakažete na transakcijski račun šole (Koda namena: CHAR; Namen plačila: ŠOLSKI SKLAD 2022/23; BIC banke prejemnika: BSLJSI2X; IBAN: SI56 0131 3603 0679 804; Referenca: SI00 29930, Ime in naslov: OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA, Kopališka ulica 1, 2310 SLOVENSKA BISTRICA). *Glej izpolnjen UPN

 Za pomoč in nakazana sredstva se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Predsednica komisije šolskega sklada:                                                                                                                                                                            Ravnateljica:

                 Tadeja PREGL                                                                                                                                                                                           Tatjana PUFIČ, prof.

Vzorec UPN

Dostopnost