Izdali smo publikacijo v elektronski obliki.

V njej smo opisali značilnosti programa in organizacijo dela šole v šolskem leto 2022/2023.

Publikacija 2022

Dostopnost