02 80 50 380 info@ospo-slb.si

 

V letošnjem šolskem letu je oddelek 3. a OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica vključen v projekt »Say Hello to the world« (Pomahajmo v svet).

Cilj projekta je medvrstniško mednarodno sodelovanje. Učenci tako spoznavajo medkulturne in druge razlike in se seznanijo z različnimi kulturami ter tradicijami po svetu. Namen projekta je motivirati učence z različnimi, njim zanimivimi dejavnostmi in jih tako navaditi na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejših, itd. S tem pripomoremo h kakovostnejšemu življenju, večji solidarnosti in spoštovanju, še posebno sedaj, ko postaja svet vedno bolj odprt in dostopen.

In tako smo z učenci na prijetno sredino dopoldne prvič v letošnjem šolskem letu pomahali vrstnikom v Varšavo. Že smo sklenili nova prijateljstva, spoznali prve poljske besede in vrstnike naučili tudi nekaj slovenskih. Bilo je nepozabno in že komaj čakamo na prihodnje srečanje!

 

Učiteljica Ajda in učenci 3. a

Dostopnost