02 80 50 380 info@ospo-slb.si
 
 
Letošnje devetošolce obveščamo, da je na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije objavljen razpis za Zoisove štipendije za šolsko leto 2023/2024.
 
Rok za oddajo vlog za dijake je petek, 8. 9. 2023.
 
Povezava do razpisa: 
 
Šolska svetovalna služba
Dostopnost