02 80 50 380 info@ospo-slb.si

 

Z učenci 4. b iz Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica smo sodelovali v eko projektu Krožnost je naša priložnost. Načela krožnosti naj bi usmerjala razvoj vseh področij človekovega delovanja, od razvoja tehnologij, izdelkov, proizvodnje, potrošnje, da bomo uresničili vizijo prehoda v zeleno in nizkoogljično družbo.

Ker so v projektu sodelovali učenci v starosti 9 ali 10 let, smo naloge projekta prilagodili njihovi starosti in se osredotočili na konkretne dejavnosti v šoli.

Najprej smo se pogovorili, kako bo projekt potekal in naredili načrt za njegovo realizacijo. Namen projekta je bil učence poučiti in ozavestiti, kako pravilno ločevati odpadno embalažo (orientirali smo se predvsem na plastiko, papir in tekstil) in kako potem izdelati iz tega nove izdelke po principu krožnega gospodarstva. Le to je namenjeno ohranjanju in podaljševanju življenjske dobe surovin in materialov v različnih oblikah in namenih.

Pred tem projektom smo sodelovali še v eko projektu  Eko paket in se naučili, kako je potrebno odpadno kartonsko embalažo ločeno zbirati in jo pravilno zlagati, da se zmanjša prostornina teh odpadkov v koših. Na tak način namreč omogočimo, da se odpadna plastika reciklira in potem ponovno uporabi v obliki nekih novih izdelkov.

Ker so učenci o recikliranju in ločenem zbiranju embalaže po izvedbi projekta Eko paket že ogromno vedeli, nam ni bilo težko speljati še tega projekta.

Najprej so učenci poiskali podatke v knjigah in na spletu o kroženju papirja. Po tem so se o tem pogovorili, pokazali slikovni material in  izdelali tudi plakat. ( priloga spodaj).

Odločili smo se, da bodo ob dnevu Zemlje uprizorili krajšo dramsko igrico z naslovom Želimo si čisto okolje – očistimo planet in z njo opozorili na pomembnost ločevanja odpadkov in ohranjanja našega planeta čistega.

Iz odpadne kartonske emblaže so izdelali tudi sceno za razredno prireditev, ki smo jo izvedli 24. 4. 2023 in na tak način obeležili dan Zemlje ( priloga spodaj).

V sklopu tega projekta smo se pogovarjali tudi o vplivu proizvodnje tekstila na okolico.

Ugotovili smo, da 0,5 milijonov ton mikrovlaken, ki se izloča pri pranju sintetičnih vlaken vsako leto konča v oceanih, kar znaša 35 % primarne mikroplastike spuščene v okolico.

Prebrali smo tudi, da je v letu 2015 porabljeno 79 milijard kubičnih metrov vode za proizvodnjo tekstila in oblačil, kar je zares zaskrbljujoča številka.

Ugotovili smo tudi, da je za proizvodnjo ene majice s kratkimi rokavi potrebno 2700 litrov vode, kar je količina vode za pitje, ki jo ena oseba  konzumira v 2,5 letih. O tem so učenci izdelali plakat in ga izobesili na vidnem mestu v razredu.

Po vseh teh zaskrbljujočih ugotovitvah, smo izvedli še delavnico šivanja denarnic iz odpadnega tekstila in s tem zopet poudarili pomen recikliranja, tokrat tekstila ( priloga spodaj). Nastali so zelo lepi izdelki.

Pri tem so nekateri učenci prvič držali šivanko v rokah in na tak način urili tudi svoje ročne spretnosti.

V mesecu oktobru pa je 4. b sodeloval tudi pri izdelavi trajnostnih štafetnih palic za podnebni tek, ki smo ga izvedli v oktobru 2022. Izdelali smo pet štafetnih palic, ki so bile uporabljene pri izvedbi Podnebnega teka na stadionu v bližini šole ( priloga spodaj).

Ob vseh teh aktivnostih so se učenci na njim prilagojen način veliko naučili o krožnem gospodarstvu in hkrati razvijali tudi medsebojno pomoč in sodelovanje.

Prilagam vam tudi nekaj fotografij izdelkov in procesa njihovega nastanka.

                                                                                                                                                                      Zapisala:

                                                                                                                                                                  Ines Zorko, prof. RP – mentorica projekta

Dostopnost