02 80 50 380 info@ospo-slb.si

Opisi drugih projektov

UVAJANJE POSODOBLJENEGA KONCEPTA PREPOZNAVANJA IN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA Z NADARJENIMI (2022-2024) – Zavod RS za šolstvo nas je izbral za sodelovanje v poskusu uvajanja Koncepta prepoznavanja nadarjenih otrok, učencev in dijakov ter vzgojno-izobraževalnega dela z njimi. Namen poskusa je preveriti ustreznost ključnih elementov posodobljenega koncepta  v praksi in  ugotoviti prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti pri prepoznavanju in delu z nadarjenimi učenci ter dijaki v šolah v skladu s posodobljenim konceptom. Koncept uvaja novosti na področje prepoznavanja in dela z nadarjenimi glede na veljavna dokumenta; Koncept odkrivanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999) in Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki srednjih šol (2007). Poskus, v katerem bo sodeloval 4. in 6. razred, bo trajal dve šolski  leti. Koordinatorica je Neva Klaneček. 

 

DVIG RAVNI ZNANJA IN BRALNE PISMENOSTI je projekt, ki temelji na razvoju strategij učenja pri učencih v vseh razredih. Naloga bo potekala od analize do vizije, ciljev in izvedbenega načrta sprememb. Spremembe bomo vpeljali v proces pouka od 1. do 9. razreda in težili k formativnemu spremljanju lastnega znanja ter razumevanja. 

 

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2023 je projekt, s katerim želimo dvigniti bralno kulturo in bralno pismenost učencev. V šolski knjižnici bomo v oktobru 2023 izvedli različne dejavnosti. Vodja projekta je Karmen Strgar. V okviru Nacionalnega meseca skupnega branja bomo na podružnični šoli izvedli TEDEN TIHEGA BRANJA. Ta se bo izvedel tako, da bodo učenci od 1. do 9. razreda tretjo šolsko uro 10 minut namenili tihemu branju. TTB se začne 8. septembra in konča 14. septembra 2023. Vodja je Tanja Kamenšek. 

 

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC – OKTOBER 2023 je projekt, ki ga izvajamo v oktobru, ko šolske knjižnice praznujejo svoj mednarodni mesec. Glavni namen je, da opozorimo na pomen šolske knjižnice za učenje in raziskovanje. V šolski knjižnici bomo organizirali različne aktivnosti. Vodja projekta je Karmen Strgar. 

 

Z GIBANJEM DO ZDRAVJA je celoletni projekt, ki ga izvajajo učitelji ŠPO z razredniki z namenom povečati telesne aktivnosti učencev in tako prispevati k bolj zdravemu načinu življenja naših otrok. Razvijali bomo naravno gibanje otrok (hoja, tek) in vpeljali igre na prostem (odbojka, nogomet, košarka in druge igre). 

 

PODOBE BISTRIŠKIH DOMAČIJ  – ogledali si  bomo prireditev in dejavnosti povezali s spoznanji  iz vsakdanjega življenja (prehrana, naravno okolje). 

 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI – aktivnosti ob tednu mobilnosti bodo potekale v septembru. 

 

TEDEN OTROKA je projekt, ki ga izvajamo prvi teden v oktobru. V tem tednu organiziramo številne športne, kulturne in družabne aktivnosti, v katere so vključeni vsi učenci šole. V okviru tega tedna bomo izvedli svečan sprejem prvošolčkov v šolsko skupnost s posebno zaobljubo. Prvošolčki se bodo povezali z učenci 7. razreda. 

 

PROJEKT PASAVČEK – osnovni namen projekta je spodbujanje pravilne in varne vožnje otrok z uporabo otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov. Projekt je namenjen predvsem učencem 1. in 2. triade. Vodja projekta je Maja Čeh. 

 

SIMBIOZA SKUPNOSTI – je projekt, v katerem bomo z učenci spodbujali medgeneracijsko sodelovanje in vseživljenjsko učenje. Vodja projekta na MŠ je Maša Jagodič, na PŠ pa Brigita Kokol. 

 

ODPRAVIMO NASILJE in BOLEZNI ZASVOJENOSTI bomo izvajali v okviru razrednih ur. 

 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) 2023 – projekt TVU nam omogoča obveščanje, spodbujanje in svetovanje pri izvedbi prireditev v zavodu in na lokalni ravni ter stike z javnostjo in promocije v javnih občilih. Pripravljalne dejavnosti zanj tečejo od januarja do maja. 

 

EUROPA DONNA – učenci, učenke, učitelji  ter  drugi delavci bomo sodelovali v hoji in vožnji  z električnimi kolesi za upanje, ki se bosta izvajala v okviru Zdrave šole. 

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK – obeležili bomo dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti ljudi o pomenu oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Vodja je Eva Leskovšek. 

 

DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE – Dan brez zavržene hrane bomo obeležili 24. 4. 2024. Na naši šoli se trudimo skozi celo leto, da zavržemo čim manj hrane. Veliko časa temu namenimo pri predmetu gospodinjstva in izbirnih predmetih sodobna priprava hrane in načini prehranjevanje. Na ta dan bomo tudi podpisali pobudo za manj zavržene hrane in bomo širili informacije o tej problematiki. Vodja  je Tina Čadež. 

 

PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA – projekt bo pripomogel k ohranjanju kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila  Slovenije.  V  sklopu projekta bomo razvijali zdravo podobo posameznika ter odgovoren in spoštljiv odnos človeka do okolja. Poskusili bomo ohraniti naziv Planetu Zemlja prijazna šola. Vodja je Asja Perhoč. 

 

FRIDIN ROJSTNI DAN je projekt sodelovanja strokovnih delavcev v aktivnih delavnicah za otroke. Vodja je Rebeka Potočnik. 

 

NMK (NAŠA MALA KNJIŽNICA) je projekt, ki je namenjen promociji bralne kulture ter evropskih avtorjev in ilustratorjev, ki so uveljavljeni v domovini. Učenci bodo brali kakovostne knjige in hkrati spoznavali skupno evropsko dediščino. Koordinatorici sta Karmen Strgar na matični in Mojca Stegne na podružnični šoli. 

 

BRALNI PROJEKT ODPRTA KNJIGA: GG4U je namenjen starejšim učencem. Zastavljen je v tekmovalnem duhu. Bralno tekmovanje poteka preko spleta. Vključuje knjige z aktualno tematiko, ki zanima mlade po vsem svetu, in spletne medije. Projekt dviguje bralno in digitalno pismenost, razvija medkulturno kompetenco in udeležence ozavešča o spletni varnosti. Projekt vodita Karmen Strgar na matični in Mojca Stegne na podružnični šoli. 

 

POT KNJIGE je nacionalni projekt, ki ga bomo izvedli v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS (JAK). Namen projekta je na zabaven način seznaniti učence 1. in 2. VIO s procesom nastanka knjige od avtorja do bralca in spodbujati branje med mladimi. Na šoli bomo gostili razstavo Pot knjige – od avtorja do bralca in ustvarjalca stripa. Projekt vodi Mojca Stegne. 

 

MEDGENERACIJSKO BRANJE je nacionalni projekt, ki spodbuja medgeneracijsko branje oz. branje različno starih skupin bralcev, promovira kakovostno slovensko mladinsko literaturo, spodbuja komunikacijo mladih in starejših o literaturi, branju … Projekt koordinira Mojca Stegne. 

 

Projekt BERIDELI se letos izvaja drugič. Z njim spodbujamo bralno kulturo in ustvarjalnost učenk in učencev tretje triade osnovne šole. Na podružnični šoli smo se odločili, da bomo iz nabora knjig izbrali delo Josipa Vandota: Kekec nad samotnim breznom – učenci pod vodstvom mentorja izberejo knjigo in jo aktualizirajo na svoj način; lahko v obliki zapisov, posnetkov, ustvarjenih naslovnic knjig, scenarijev, ilustracij, glasbe in vsega vmes. Vodja je Tanja Kamenšek. 

 

TEDEN PISANJA Z ROKO: projekt bi izvedli v mesecu januarju (22.-26. januar 2024) na podružnični šoli. Projekt je organiziran v okviru Društva radi pišemo z roko. Povabili bomo g. Potočnika, ki bo učencem na predmetni stopnji predstavil kaligrafijo. Tudi sami bodo pisali s peresi in se urili v lepopisju. Koordinatorica je Tanja Kamenšek.  

 

VARNO S SONCEM – S preventivnim programom Varno s soncem že vrsto let opozarjamo na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. V obdobju, ko spodbujamo zadrževanje izven zaprtih prostorov, v naravi, je izvajanje ukrepov za zaščito pred prekomerno izpostavljenostjo sončnemu UV sevanju, še posebej pomembno. Program izvajamo z učenci od 1. do 9. razreda. Koordinatorica za celo šolo je Petra Orešič. 

 

PROJEKTI SOBIVANJA – V Šoli Sobivanja izvajamo več celoletnih projektov, ki celostno pokrivajo tematiko trajnostnega razvoja. Cilj je razviti okolje, ki omogoča razvoj trajnostno naravnane, zdrave družbe. Projekte izvajamo z učenci od 1. do 9. razreda. Koordinatorji za celo šolo so Petra Orešič, Mateja Leskovar in Jasmina Peršuh. 

 

SODELOVANJE Z VRTCEM – prizadevamo se za že boljše povezovanje vrtca s šolo; da bo otrokom prehod še lažji, da bodo razlike med starim in novim učnim okoljem manjše. Prizadevali si bomo za medsebojne obiske vrtca in šole. Vodja je Urška Tič. 

 

SKUPAJ ZA DIGITALNE KOMPETENCE OTROK IN MLADIHNaša šola je bila, skupaj s partnerji, uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, ki ga je v mesecu maju razpisalo Ministrstvo za digitalno preobrazbo. V okviru projekta bomo izvedli programe neformalnih usposabljanj (tečaji, delavnice, učni tabori …), ki bodo našim učencem pomagali krepiti digitalne kompetence. Naša želja je pripraviti kakovostne programe delavnic in tečajev (robotika, osnove programiranja v Scratch, programiranje spletnih aplikacij v Python, …) s katerimi bomo skupaj s projektnimi partnerji mlade usposabljali s področja IKT vsebin, naprednih digitalnih tehnologij in digitalnih kompetenc ter jih spodbudili za karierno pot na področju IKT. Vodja je Nadja Stegne. 

Dostopnost