02 80 50 380 info@ospo-slb.si

 

Naučili smo se tudi povečati in pomanjšati različne predmete. Vso to znanje smo povezali in uporabili na tehniškem dnevu. Dobili so nalogo, da povečajo hišico, izrežejo, prilepijo na podlago ter uredijo okolico hiše. Učenci so pri izdelovanju in risanju zelo uživali, bili so natančni in samokritični. V avli šole smo naredili razstavo. Učenci so bili tako navdušeni, da si želijo še več takšnih dni.

Petra Orešič, OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

Dostopnost