02 80 50 380 info@ospo-slb.si

 

Slovenska Bistrica, 21. 3. 2024

 

V marcu smo bili s strani Policijske postaje Slovenska Bistrica obveščeni o dogodku (besedni obračun z domnevnimi grožnjami), ki se je zgodil izven časa pouka in izven prostorov šole. Dogodek sedaj preiskujejo za to pristojni organi.

Ker so bili vpleteni tudi učenci naše šole, smo se nemudoma povezali in o dogodku obvestili pristojne institucije (Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Občino Slovenska Bistrica).

V skladu s pristojnostmi in po nasvetu sodelujočih zunanjih institucij smo preventivno sprejeli več ukrepov o katerih smo obvestili starše učencev naše šole. Poudarjamo, da se na šoli odzivamo na vsak primer suma odklonskega ravnanja učencev.

Aktivno sodelujemo s Policijo in z Občino Slovenska Bistrica. O dogajanju je bil obveščen tudi Varnostni sosvet Občine Slovenska Bistrica.

Še naprej bomo ozaveščali o nesprejemljivosti nasilja in nestrpnosti, ki ju na šoli ostro obsojamo in imamo do njiju ničelno toleranco.

 

Nadja Stegne, ravnateljica

Dostopnost