02 80 50 380 info@ospo-slb.si

 

Spoštovani starši in skrbniki!

Z jutrišnjim dnem bo odprt izbirni postopek za izbiro obveznih in neobveznih izbirnih predmetov v osnovni šoli preko eAsistenta.

Izbiro neobveznih izbirnih predmetov urejate starši učencev letošnjega tretjega, četrtega in petega razreda. Izbiro obveznih izbirnih predmetov pa starši učencev šestega, sedmega in osmega razreda.

Izbiro boste lahko urejali preko starševskega profila na eAsistentu. Starši boste obvestilo o odprtju prijav prejeli na svoj e-mail naslov (vsi, ki imate v eAsistentu vpisan elektronski naslov). V kolikor starši nimate aktivirane elektronske komunikacije s šolo, boste morali izbiro urediti s pomočjo administratorja. V tem primeru izbiro predmetov (vsaj šest po željenem vrstnem redu) sporočite na elektronski naslov tadeja.pregl@ospo-slb.si.

Starši boste lahko na portalu razvrščali izbirne predmete, ki se bodo potencialno izvajali v naslednjem šolskem letu.

Izbirni postopek bo odprt do petka, 21. 4. 2023.

Ko bodo prijave zaprte, starši več ne boste mogli spreminjati izbire. Postopek izbire bodo lahko v nadaljevanju urejali le administratorji na šoli.

V primeru dodatnih vprašanj ali težav pri izbirnem postopku se lahko obrnete na pomočnici ravnateljice Nušo Bratovščak ali Tadejo Pregl (nusa.bratovscak@ospo-slb.si, tadeja.pregl@ospo-slb.si).

Lepo pozdravljeni.

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2023/2024

Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2023/2024

Vodstvo šole

Dostopnost