02 80 50 380 info@ospo-slb.si

 

»Poti sveta te vodijo in vabijo, ne da bi vedel kam.

Domači kraj v tebi pusti sledi za vedno.« (P. P.)

 

Šola je prostor, povezan z okoljem, v katerem se nahaja, in naloga učiteljev je, da pri učencih vzpodbudijo zanimanje za domači kraj. Na OŠ Pohorskega odreda smo si ob bližajočem prazniku Občine Slovenska Bistrica zadali cilj, da se učenci aktivno vključijo v spoznavanje domačega kraja. Slovensko Bistrico so opazovali, raziskovali in preučevali pri rednem pouku, delu z nadarjenimi učenci in v podaljšanem bivanju. Sprehodili so se skozi mesto, si ogledali grad, fotografirali pomembne stavbe, zbirali stare predmete, spoznavali življenje prednikov, izdelovali makete, risali stavbe, pisali akrostihe, razmišljali, kakšno bo mesto čez 500 let … Prvošolci pa so ugotavljali, kaj dela župan. V njihovih očeh je njegovo delo zelo raznoliko, naporno in odgovorno, občasno pa pride dan, ko le pije kavo in ukazuje.

Rezultate našega plodnega dela smo zbrali v šolski avli, kjer smo v čast našega kraja pripravili razstavo z naslovom Slovenska Bistrica – včeraj, danes, jutri. V sodelovanju z Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica smo jo obogatili s plakati, na katerih so predstavljeni pomembnejši dogodki iz zgodovine mesta.

Učenci so pokazali veliko zanimanja za spoznavanje okolja, v katerem živijo. Želimo si, da bodo še naprej z radovednostjo in navdušenjem odkrivali tako preteklost kot sedanjost svojega domačega kraja ter aktivno sodelovali pri ustvarjanju njegovega utripa.

Anja Regoršek, prof.

Dostopnost