02 80 50 380 info@ospo-slb.si

OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica v šolskem letu 2022/23 razpisuje literarni in likovni natečaj z naslovom

»OH, TO ODRAŠČANJE«.

K sodelovanju vabimo vse učenke in učence od 1. do 9. razreda in jim puščamo prosto pot, da izrazijo svojo domišljijo in razvijajo ustvarjalnost.

Dejavnosti za vsa triletja:

· ustvarjanje pesmi ali zgodbe na temo »Oh, to odraščanje«,

· poljubna tehnika risanja ali slikanja na temo »Oh, to odraščanje«.

Besedila in likovni izdelki morajo biti avtorski in še neobjavljeni. Vsak udeleženec se lahko prijavi z enim avtorskim delom. Na izdelku mora biti zapisano ime, priimek in razred.

Natečaj bo potekal od 3. 1. 2023 do 20. 1. 2023.

Mentorji naredijo izbor del. Literarni izdelki se zbirajo pri ge. Barbari Ajdnik, likovni pa pri ge. Mateji Leskovar. Strokovna komisija bo pri izboru najboljših upoštevala izvirnost, ustvarjalnost, sporočilnost.

Dobitniki nagrad bodo razglašeni na šolski proslavi ob Prešernovem dnevu, ki bo 7. 2. 2023. Nagrajenci se bodo predstavili s svojimi avtorskimi deli, takrat pa bo v avli šole postavljena tudi razstava z izdelki.

 

Mateja Leskovar

Dostopnost