GRADIVA IZ MATEMATIKE

Gradiva za matematiko

Programi za otroke

Mini kviz štirikotniki

Pretvarjanje merskih enot

Učimo se z derive-om

Krog in krožnica

Naloge

Pitagorov izrek1

Pitagorov izrek2

Pitagorov izrek3

Pitagorov izrek4

baza.svarog.org


IQ naloge 2

Urejanje ulomkov po velikosti

Ulomki in decimalne številke

Štiri v vrsto

Bistre glave

Animirana geometrija v 9. razredu

Razvedrilna matematika

Math is fun 1

Math is fun 2

Math is fun 3

Tekmovanje računanje na pamet

Obdelava podatkov

Žabe

Geometrijska telesa v OŠ

Test prostrske predstavljivosti

Enačbe

Zgodovina matematike

Matematika za 3. razred

Math puzzles

Math Boxing

E-UM - interaktivno učenje matematike

Max Math Adventure

Projekti na Ro

IQ naloge 1


Druga gradiva iz matematike

•  ZGODOVINA MATEMATIKE :

http://sl.wikipedia.org/wiki/Matematika

•  GEOMETRIJSKA TELESA:

Geometrijska telesa

Volumen piramide

Osnovne značilnosti kvadra in kocke

http://matematika8.freehost386.com/ - kocka, kvader

•  PODOBNI TRIKOTNIKI:

Razteg in podobni trikotniki

Podobni trikotniki (english)

•  PRAŠTEVILA:

Praštevila in sestavljena števila

Poišči praštevila

Tabela prafaktorjev števil

Deljivost števil

•  LINEARNA FUNKCIJA:

Interaktivni testi

Maths online

Linearna funkcija

Linearna funkcija naloge

program graph

Matematika (A je to?)

•  TRIKOTNIK, VEČKOTNIKI .:

Liki (Deutch)

Večkotniki

Razne naloge

Pravokotni trikotnik

Koti v trikotniku

Računanje ploščin trikotnika

Načrtovanje paralelograma

Paralelogrami

Ploščina paralelograma

Štirikotniki

Mini kviz

Vse o štirikotnikih (Ipavec)

Ploščine likov

http://argyll.epsb.ca/jreed/math9/strand3/arearectangles.htm

Trikotnik (predstavitev in preverjanja)

Štirikotniki v osnovni šoli

Trikotniki v osnovni šoli

•  OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMI:

Animirana geometrija

http://www2.arnes.si/...

Preglednica točk, daljic in premic

O geometriji

•  PITAGOROV IZREK:

Pitagorov izrek v ravninil

S pomočjo računalnika odkrivam ...

O Pitagori1

Pitagorjev izrek

Dokaz Pitagorovega izreka

Pitagorov izrek (english)

Pitagorov izrek (grafični dokaz)

Primer prikaza

Vse o Pitagorovem izreku

O Pitagori2

http://www.educa.fmf.uni-lj

•  RACIONALNA ŠTEVILA:

Seštevanje in odštevanje rac. števil

Naloge

Skoraj vse o ...

Osnovna šola Vič

Interaktivne naloge (english)

•  NARAVNA ŠTEVILA, VEČKRATNIKI IN DELITELJI:

V svetu naravnih števil

Večkratniki in delitelji

Vrstni red rač. operacij

Računske operacije z večjimi števili

Nekaj matematike za 7. in 8. razred

•  KROG:

Krog

Vse o krogu

Projekt - KROG

•  ENAČBE:

Uspeh

Inštrukcije1

Inštrukcije2

•  ULOMKI:

Ulomki (english)

Program1

Program2

Ulomki - osnovni pojmi

Ulomki - naloge

Ulomki - vizualna predstavitev

Ulomki - učenje na daljavo

Preizkusni programi

Preizkus znanja (doc)

•  ODSTOTKI:

Odstotki

•  RIMSKE ŠTEVILKE

Rimske številke

•  ZRCALJENJE

Zrcaljenje 1

Zrcaljenje 2

•  RAZNO:

Gradiva študentov PF Ljubljana:

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/izdelki.htm

Projekti:

http://ro.zrsss.si/projekti.htm

Pretvarjanje merskih enot:

http://www2.arnes.si/~sspsfran/enote/

Programi .:

http://www.aaamath.com/

Poskusni programi MAT:

http://www.educa.f f.uni-lj.si/mathshw/kazalo.htm

Motivacija:

http://www2.arnes.si/~skunci1/

Množice števil:

http://ro.zrsss.si/borut/osdrfp/1pognal/01pog.htm

Prosti apleti:

http://www.ies.co.jp/math/java/samples/samples.html

Matematične igre:

http://www.cut-the-knot.org/games.shtml

Rač. operacije 5.r.:

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/dira/Marta/RACOP.html

Vžigalice :

http://www.geocities.com/mathpuzzles2000/premikanje/prem0014.htm

ZDA- DMFA:

http://www.nctm.org

Evropska DMFA:

http://www.emis.de/

Zlati rez:

http://sl.wikipedia.org/wiki/Zlatirez

Zbirka različnih e-gradiv v učnem okolju LOGO:

http://sio.edus.si/uol/