Projekt YouthStart
 
Karierna orientacija

Karierna orientacija predstavlja program načrtovanih dejavnosti in aktivnosti, s pomočjo katerih učenec razvije predstave, znanja in veščine, ki mu omogočajo ustrezno odločanje in pomagajo pri prehodih z ene na drugo stopnjo izobraževanja ter pri prehodu v zaposlitev. Izvaja se v okviru rednih predmetov, razrednih ur, drugih aktivnosti na šoli in izven šole (obiski srednjih šol, tržnica poklicev, predstavitev srednjih šol ipd.). Temeljni cilj karierne orientacije je pomagati učencem pri sprejemanju odločitev glede nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter izbiri poklicne poti.

Koordinator in izvajalec karierne orientacije je šolska svetovalna služba. V proces karierne orientacije so vključeni učenci, učitelji in starši. Proces se konča z individualnim svetovanjem učencem in opozarjanjem na optimalne možnosti na posameznih poklicnih področjih. Ker gre za proces, ostaja odprt vse dotlej, dokler se posameznik odloča.

Sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji


Uporabne povezave:


MIZŠ – vpis v srednjo šolo

Poklicni kažipot

Pripomoček za učinkovito načrtovanje kariere in iskanje zaposlitve

Opisi poklicev

Karierno središče

Evropski portal za zaposlitveno mobilnost

Center za poklicno izobraževanje

Informacije o štipendijah

Še informacije o štipendijah


Obvestila

NPZ TRETJI PREDMET

ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE 2020/2021

TABELA ZA IZRAČUN TOČK

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE – RAZPIS

PRESTAVLJEN ROK ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO!

Vse kandidate, ki se prijavljajo za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto 2020/2021 obveščamo, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, v katere se želijo prijaviti devetošolci, ali razgovorov z devetošolci, ki se prijavljajo za vpis v športne oddelke Gimnazije, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Prav tako bo prvotno postavljen rok za prijavo za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto (to je 2. 4. 2020) prestavljen.

Tistim devetošolcem, ki ste morda prijavnico za vpis že poslali na izbrano srednjo šolo, naj povemo, da bodo seveda že poslane prijavnice sprejete in upoštevane, sicer pa je rok za prijavo, ki je določen z rokovnikom, kot rečeno, prestavljen in bo sporočen naknadno, ko se bodo učenci vrnili v šolske klopi.

STANJE PRIJAV


Projekt YouthStart
Izziv: Ideja
Izziv: Empatija
Izziv: Perspektive
Izziv: Moj osebni izziv
Izziv: Vrednost odpadkov
statistika
danes smo: 28.10.2020, 10:4:5
obiskovalec: 2625049
e-gradiva na naši osnovni šoli
 
©2006 Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, vse pravice pridržane | gostovanje www.slohost.net